Undervisere

PREP-kurser afholdes af 2 erfarne undervisere og facilitatorer ved navn Nina Schiøtz og Karsten Schiøtz.
Begge er certificerede PREP-ledere. Den familiemæssige relation er fætter-kusine. Her præsenteres begge kort.

Nina Schiøtz – Nins Kompagni ApS

Jeg arbejder på 12. år som psykoterapeut og supervisor og på 20. år som underviser.

Min faglige baggrund er en 4-årig Diplomuddannelse til Psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut i København (Eksistentiel-, Gestalt- & Familieterapi). Uddannelse er kvalitetsgodkendt af Socialministeriet.

Efterfølgende har jeg taget en Masterclass i Gestaltterapi ved Københavns Gestalt Institut.

Og er uddannet PREP-leder på Center for Familieudvikling

Indenfor det kropsterapeutiske område, er jeg uddannet certificeret Tankefelt-terapeut v/Lars Mygind, Tankefeltterapi-skolen, Danmark

Jeg er certificeret NADA-akupunktør fra Lars Wiinblad, NADA-Danmark. NADA tilbyder jeg i forbindelse med al terapi, da det sætter kroppen i stand til at reparere sig selv og virker samtidig som en forstærker på al anden behandling. I særdeleshed effektfuld ift. depression, angst, stress, abstinenser, mv.

Som supplement og til smertebehandling, rygestop, misbrugsbehandling, vægtkontrol, stress, allergi og andre problemer i kroppen er jeg uddannet Øre-akupunktør fra Holbæk Zonecollege zdc.

Pt. Er jeg i gang med at uddanne mig til heste-/rideterapeut hos Marie-Louise Demant og Gerd Weber.

I min praksis som privatpraktiserende psykoterapeut arbejder jeg ud fra den fænomenologiske metode (oplevelsesorienteret psykoterapi) funderet i det eksistentielle humanistiske menneskesyn.

Jeg er foruden min egen praksis også tilknyttet Møllegårdens Private Botilbud i Odsherred for unge mellem 17 og 30 med psykiske og/el. svære sociale problemstillinger, hvor jeg ugentlig har hhv. terapeutiske samtaler samt ride/hesteterapi med samtlige beboere.

Jeg fungerer ligeledes som supervisor for socialrådgivere i kommunalt regi.

Jeg har i over 20 år undervist og holdt foredrag. Pt underviser jeg studerende på Akkupunktur Akademiet i uddannelsens psykologi-pensum. Og i samarbejde med Karsten Schiøtz udbyder vi PREP-kurser.

Selv går jeg fast i supervision og videreuddanner mig løbende.

I min tidligere karriere arbejdede jeg bl.a. med kommunikationsrådgivning, som generalsekretær i Max Havelaar Fonden og med international handel og markedsføring.

Privat bor jeg på et skønt lille husmandsted i Odsherred, er gift med Niels, som er far til vores 2 dejlige drenge på 9 og 13 år. Sammen er vi til et aktivt udeliv og har en mindre ZOO med geder, får, heste, katte, hund, ænder og høns 🙂

Karsten Schiøtz – Coach2Manage

Karsten2Jeg arbejder som coach & organisationskonsulent i Coach2Manage på 10. år. Mit arbejde består grundlæggende i at facilitere indviduelle personer og grupper af mennesker i at opnå bedre udnyttelse af deres ressourcer og højere livskvalitet. Jeg gennemfører gennemsnitligt 250 coaching sessioner hvert år.
Desuden uddanner jeg Core Dynamics Coaches efter en særlig metode indenfor coaching.

  • Certificeret PREP-Leder, Center for Familieudvikling, 2014
  • Neuroscience & Coaching, Kjeld Fredens og Anette Prehn – 4 dage, 2013
  • Teori U – Træning – 5 dage, Steen Clausen, 2012
  • Teori U og Coaching – 4 dage, Jane Blichmann, 2011
  • Core Dynamics Coach Træner, Tom Stone CA, USA – 2009
  • Autoriseret i Jungs Persontype-profil/JTI – Center for Ledelse, 2007
  • Master i Organisationspsykologi – MPO, RUC  (2003- 2005)
  • International Certified Coach – ICC, Makani Consult / Joseph O’Connor, 2003
  • NLP Master Practitioner – NLP-huset, 2003
  • Cand. Scient. i Datalogi & Geografi, RUC, (1990)

Jeg bor og arbejder på samme adresse i Videnshuset i Vordingborg. Jeg har 3 børn der er flyttet hjemmefra og lever alene uden partner.