Kommune

Hvorfor er PREP-kurser med kommunal støtte en god ide?

Fordi det er dokumenteret, at der opnås

  • flere velfungerende parforhold og familier
  • forebyggelse der giver besparelser for kommunen og samfundet

PREP-kurset er ikke terapi, men et evidensbaseret pædagogisk undervisningstilbud. Det er et sundhedsfremmende tilbud inspireret af kognitiv adfærdsterapi, hvilket vil sige, at man får redskaber og øvelser, der kan hjælpe med at skabe god kommunikation og problemløsning i parforholdet. Læs mere om hvad PREP er her.

Resultaterne er så gode, at man i Norge tilbyder alle førstegangsforældre et forebyggende PREP-kursus. En væsentlig del af forklaringen er, at kurserne tager fat i muligheder og løsninger, så i stedet for at have fokus på problemerne og gøre parret til ekspert i problemer, så har man fokus på det, der virker – og får dét til at vokse! Langt de fleste par og familier vil have glæde af, at parret gør noget godt for deres indbyrdes forhold. Kurset er for par i alle aldre og livsfaser.

Nyetablerede par kan få gode kommunikationsvaner fra starten af deres parforhold. Par, der har levet sammen i længere tid, kan få hjælp til at bryde dårlige vaner samt inspiration til at videreudvikle det, som er godt i deres forhold. Indsatsen er relevant, når det viser sig sværere for familien, at tackle en fyring, en nyfødt, en uvoren teenager eller en svær sygdom. Men også når det er langt værre, hvor familien er dysfunktionel pga stoffer, psykisk sygdom eller andre store udfordringer. Alle kan lære noget, men desværre kommer hjælpen ofte alt for sent.

Når de voksne tager ansvar, udvikler børn sig til et bedre liv.
Billede udlånt af Center for Familieudvikling

Selv om Serviceloven handler om mennesker, så står det også lysende klart, at økonomerne i dag er en hjørnesten for beslutninger om offentligt forbrug. Behovet for forebyggende indsats, der har en dokumenteret og væsentlig effekt, har derfor allerede i flere kommuner inspireret til brug af PREP-konceptet ift mange af de borgere, kommunen har kontakt med via socialforvaltningen, sundhedsplejerskerne, SSP-samarbejdet, mfl. PREP-kurset bygger på en tanke om forebyggelse. Se links til video og artikler fra kommuner her

Ligesom det er almindeligt at videreuddanne sig på jobbet, kunne det være sundt at videreuddanne sig indenfor parforhold, relation og kommunikation i hverdagen. Endnu mere, når hverdagen måske er præget af fx en tung social arv, belastet økonomi, småbørn eller stort arbejdspres /arbejdsløshed. PREP er baseret på 30 års forskning i, hvad der skaber bedre relationer i parforhold. Konceptet kan hjælpe til at skabe rammen for sundere parforhold såvel som bedre trivsel i familien. Studier har vist, at par der lærer at anvende principperne bag PREP, har større mulighed for at blive sammen.

PREP bygger også på den indsigt, at når de voksne gør noget godt for deres indbyrdes forhold, gør de også noget godt for deres børn.

Se og print en PREP-folder her