Statistik

Fakta om parforhold

46% af alle ægteskaber ender i skilsmisse

Vigtigste grunde til at skilsmisser:

  • Manglende evne til at tale sammen
  • Tabt respekt og sympati for partneren
  • Problemer med partnerens personlighed

Større risiko for skilsmisse:

  • I familier med børn med handicap eller børn med særlige behov
  • Ægteskaber uden børn
  • I familier med sammenbragte børn
  • Arbejdsløse har dobbelt så stor risiko for skilsmisse som mennesker i arbejde
  • I parforholdets 8. år sker der flest skilsmisser
  • 35 % af alle skilsmisser sker inden for de første 7 år i parforholdet

PREP-konceptet bliver vurderet til at være blandt de mest anvendelige ud fra sammenlignelige resultatundersøgelser. Opfølgninger har vist, at de der har gennemgået PREP, har det signifikant bedre, målt på deres tilfredshed i relationen. De oplever færre problemer og har mere positiv interaktion og kommunikation med hinanden.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har for nylig offentliggjort en rapport, der omhandler PREP. SFI har gennemgået en række studier af 13 forskellige interventionsprogrammer for par og konkluderer, at PREP har god effekt og er det mest veldokumenterede program internationalt.

Samme undersøgelse fra SFI og en ny evaluering fra Center for Familieudvikling, viser at mange brud kan forebygges.

Forskning viser
I en tysk opfølgningsundersøgelse (Hahlweg 2010) havde par, der havde gennemgået PREP, 11 år senere en separations-/skilsmisserate på 27,5 %, mens en kontrolgruppe, som ikke havde været på PREP-kursus, havde en skilsmisserate på 52,6 %.

Forebyggende tiltak” (2003) af Frode Thuen. “Samlivsbrudd og psykisk helse” – konklusioner:
På bakgrunn av den kunnskap som er fremskaffet gjennom forskning, de siste ti-femten årene, er det grunn til å tro at forebyggende tiltak kan ha positiv effekt i forhold til samlivsbrudd. Det gjelder særlig samlivsstyrkende programmer i den tidlige fasen av et parforhold. Også mer tradisjonell parterapi kan synes å ha effekt med hensyn til å redusere problemer i parrelasjoner og forebygge fremtidige samlivsbrudd, selvom den faktiske verdien av slik virksomhet er omdiskutert. Mye tyder dessuten på at ulike former for gruppetiltak har positiv effekt i forhold til de som oplever samlivsbrudd.