Kursus-indhold

Omfanget er 15 timers undervisning, øvelser og træning enten som et Weekend-kursus eller over 5 gange 3-timers Aften-kursus. Der er også en opfølgningsdag 3 måneder efter.

Kurset veksler mellem gruppeundervisning og samtaler mellem parrene. Men det er ikke almindelige samtaler. Efter et par timer introducerer vi tale-lytte teknikken, og så begynder parrene at gå mere i dybden med deres samtaler. Tale-lytte teknik er omdrejningspunktet, og teknikken er opfundet for at sikre en god og tryg samtale. De fleste par har vanskeligheder med at lytte. Enten sidder man ofte og forbereder sit næste svar, eller også har man filtre på, fordi man har en anden dagsorden kørende i hovedet.

Det kan godt være, man hører, hvad den anden siger, men man mærker det ikke. Det lærer folk gennem tale-lytte teknikken. Her skaber man er tryg ramme for en dialog, så kan man frit give udtryk for tanker og følelser og opleve, at man bliver mødt og set og hørt af den anden.

Hver deltager får udleveret undervisningsmateriale med konkrete spørgsmål og øvelser, der følges efter hvert indlæg. Her er en oversigt over temaerne:

Forventninger og roller
Alle har bevidste og ubevidste forestillinger og forventninger om parforhold og familieliv. Disse forestillinger tages med ind i forholdet og præger synet på partneren. Kurset lægger op til arbejde med egne forventninger og roller.

Kommunikation
Kommunikation er en af de vigtigste faktorer i parforholdet. Mange par bruger meget tid på at snakke, men taler forbi hinanden eller glemmer at lytte. Mange føler sig ikke forstået af deres partner. PREP-kurset underviser i tydelig kommunikation på en enkel måde og giver hjælp til at håndtere forskellighed.

Faresignaler
Ved at undersøge pars kommunikation har forskere fundet 4 negative mønstre, som mange par ender i. Kurset giver redskaber til at identificere og modarbejde de negative kommunikationsmønstre.

Problemløsning
Alle par oplever konflikter. PREP giver brugbare redskaber til håndtering af konflikterne, når de opstår.

Tilgivelse
I livet med hinanden kan det ikke undgås, at man kommer til at gøre hinanden ondt. Kurset prøver at give forståelse for, at tilgivelse er et centralt og livsbekræftende begreb, som kan hjælpe par til at leve sammen.

Seksualitet og sensualitet
Fysisk nærvær kan være med til at skabe glæde, tryghed og nærhed. Samtidig er det også et sårbart og vanskeligt felt. PREP sætter fokus på, hvordan man kan skabe rammer for intimiteten i parforholdet i en travl hverdag.

Værdier
Værdier og livssyn styrer flere ting i parforholdet end man umiddelbart forestiller sig. Kurset giver udfordringer og opgaver, der sætter fokus på disse værdier og guider til at finde fælles værdier.

Venskab, hygge og humor
Hverdagen har mange krav og udfordringer, og livet rummer mange alvorlige aspekter. PREP-kurserne sætter fokus på vigtigheden af, at man også giver både plads og næring til glæde og venskab i parforhold og familieliv.

Engagement og forpligtelse
Forskning viser, at det har en positiv indflydelse på forholdet, at par grundlæggende vil hinanden. Kurset belyser, hvor vigtigt engagement i parforholdet er.