Hvad er PREP?

PREP betyder Prevention and Relationship Enhancement Programme. Eller på dansk: Forebyggelse og forbedring af parforhold.

PREP-konceptet er udviklet af professor Howard J. Markman, tilknyttet Denver University i Colorado USA. Markman har forsket i parrelationer i mere end 30 år og har publiceret mere end over 100 videnskabelige artikler. PREP-kurserne er værdibaserede, men uafhængige af religion og politik. PREP er baseret på forskning i, hvad der skaber bedre relationer i parforhold. PREP-konceptet kan hjælpe til at skabe rammen for sundere parforhold såvel som bedre trivsel i familien.

Alt der skal vokse har behov for næring og pleje.

“Alt der skal vokse har behov for næring og pleje”
Billede udlånt af Center for Familieudvikling

I undervisningen indgår både videoklip, situationsspil, samtale med egen partner og træning af færdigheder. Ingen par skal fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold. Undervisningen er fælles og suppleres af opgaver, som du og din partner kan arbejde med. Der tilbydes parvis vejledning, når opgaverne gennemgås og de nye kompetencer skal læres.

Et parkursus består af et ca. 15 timers program fordelt over en weekend eller 3-5 hverdage.

Studier har vist at par, der lærer at anvende principperne bag PREP, har større mulighed for at blive sammen. I en tysk opfølgningsundersøgelse (Hahlweg 2010) havde par, der havde gennemgået PREP, 11 år senere en separations-/skilsmisserate på 27,5 %, mens en kontrolgruppe, som ikke havde været på PREP-kursus, havde en skilsmisserate på 52,6 %.

PREP-konceptet bliver vurderet til at være blandt de mest anvendelige ud fra sammenlignelige resultatundersøgelser. Opfølgninger har vist, at de par, der har gennemgået PREP, har det signifikant bedre sammen, målt på deres tilfredshed i relationen. De oplever færre problemer og har mere positiv interaktion og kommunikation med hinanden.

Læs mere her ved at klikke på indhold og program

Læs mere ved at klikke her på formålet med kurset

PREP er skabt som et forebyggende program. Det betyder, at det er rettet til par, som er motiverede for at blive sammen og arbejde med deres relation.

Kurset henvender sig ikke til:

  • par der ér gået fra hinanden.
  • par der søger hjælp eller er i tvivl, om de skal være sammen.
  • par hvor belastningen i parforholdet skyldes misbrugsproblemer, problemer med alvorlig vold eller psykisk sygdom.

Ved sidstnævnte udfordringer opfordrer vi til at søge hjælp hos din kommune og/eller prøve følgende links:

Dialog mod vold

Psykiatrifondens telefonrådgivning

Bedre psykiatri – landsforeningen for pårørende

Livslinien